Problemy Polskiej Branży IT 🥟🇵🇱

💬 "Każdego specjalistę da się zastąpić skończoną liczbą stażystów." – czyli pierwszy nolife-stylowy portal, którego nikt nie potrzebuje.

/***** README.txt *****/
PSSST... DOŁĄCZ TERAZ
🔥 15k++ 🔥 Zamknięta społeczność programistów, którzy chcą więcej niż przysłowiowe 15k...🛒Własne produkty SaaS, 💻tworzenie software houseu, 💬konferencje, 🤝wolontariat, 💰inwestowanie, 👨‍👩‍👧‍👦rodzicielstwo, 🐟hobby... Rozwijaj i inspiruj się w doborowym towarzystwie.✅ DOŁĄCZ TERAZ

Przetarg PWNED. Co teraz z 40 tys. ekspertów?

Aplikacje Krytyczne to spółka, która wspiera Ministerstwo Finansów w zakresie rozwoju i utrzymania krytycznych systemów MF. Póki co brzmi całkiem nudno, ale zaraz się rozkręci.

Aplikacje Krytyczne najwyżej oceniły ofertę konsorcjum Euvica, które podało, że ma w bazie… 40 tys. informatyków do wynajęcia — więcej, niż łącznie zatrudniają na świecie Comarch i Asseco

pb.pl

Inba, inba jakiej mało. 🤷‍♀️🤷‍♂️ Konsorcium Euvica zwracało uwagę na nieprecyzyjny zapis jak policzyć tych “informatyków do wynajęcia” a dokładnie zgodnie z SIWZ chodziło o definicję konsultanta z aktywną umową. Pytali zamawiającego, składali nawet odwołania do KIO. Nic ciekawego się nie odwiedzili. Zamawiający lakonicznie zbył informacją, że z takim “informatykiem” może być jakakolwiek umowa i już się liczy. Co zrobić zatem w takiej sytuacji? ‎ ‎( ͡° ͜ʖ ͡°) Zawiązać konsorcjum z firmami rekrutacyjnymi z dużymi bazami konsultantów. KABOOM! 👍👏 No i bank rozbity. 🎰 W nagrodę Euvica zgarnęła 40 pkt przetargowych za „liczbę aktywów konsultantów w bazie” pozostawiając konkurencję daleko w tyle.

Ale HOLA! HOLA! Aplikacje Krytyczne wydają oświadczenie a tam czytamy, że:

Zarząd Spółki oświadcza, że prowadzone postępowanie na świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT dla spółki Aplikacje Krytyczne sp. z o.o. (nr postępowania AKMF/DZA/PZP/06/2019), mające na celu zapewnienie wykwalifikowanych specjalistów, niezbędnych do realizacji kluczowych dla resortu finansów projektów, zostało przygotowane i jest prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i z zachowaniem należytej staranności. Dokumentacja przetargowa, z kryterium w postaci wielkości bazy dostępnych konsultantów, zostały skonstruowane prawidłowo, co potwierdziła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 10.03.2020 r. (sygn. akt KIO 380/20). Żadna ze stron nie wniosła do sądu skargi na powyższy wyrok.

akmf.pl

Dalej jest lekkie grożenie palcem i sugestia, że Euvica chyba pójdzie “do sztumu”. ⛓👮‍♂️🚨🚔

Warto zaznaczyć, iż stosownie do art. 297 § 1 Kodeksu karnego: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub innej osoby kredytu, pożyczki bankowej, gwarancji kredytowej, dotacji, subwencji lub zamówienia publicznego, przedkłada fałszywe lub stwierdzające nieprawdę dokumenty albo nierzetelne, pisemne oświadczenia dotyczące okoliczności mających istotne znaczenie dla uzyskania takiego kredytu, pożyczki bankowej, gwarancji kredytowej, dotacji, subwencji lub zamówienia publicznego, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Fajny jest też ten kawałek, że zmawiający to nie musi myśleć logicznie, byle było “zgodnie z prawem” i w papierach się zgadzało…

Ponadto obowiązujące przepisy dotyczące zamówień publicznych nie przewidują obowiązku weryfikowania oświadczeń wykonawcy składanych w postępowaniu w odniesieniu do pozacenowego kryterium oceny ofert. Praktyka prowadzenia postępowań w ramach PZP, która opiera się na oświadczeniach wykonawcy w ramach kryteriów oceny ofert, jest powszechnie stosowana i zgodna z prawem.

Mając na uwadze powyższe, tzn. potwierdzenie przez KIO prawidłowość skonstruowanego kryterium, jak również fakt, że Wykonawcy powinni posiadać wiedzę, iż składanie fałszywych oświadczeń może być badane przez odpowiednie organy, zdecydowano o rozstrzygnięciu przetargu. Ewentualne wzywanie wykonawców do potwierdzenia, czy złożyli prawdziwe oświadczenia woli nie było zasadne na tym etapie, ponieważ trudno przypuszczać by zakwestionowali sami złożoną przez siebie ofertę. Zakwestionowanie zaś oświadczenia woli przez Spółkę byłoby sprzeczne z przyjętą linią orzeczniczą.

Na koniec dowiadujemy się, że wszytko jak krew w piach i pewnie za jakiś czas wszytko się unieważni, nowe się rozpisze i też będzie dobrze.

Przedmiotowe postępowanie nie zostało zakończone. Z żadnym z wykonawców nie została zawarta umowa ramowa. Na skutek złożonych odwołań, Spółka podjęła działania weryfikacyjne oraz będzie oczekiwać na rozstrzygnięcie Krajowej Izby Odwoławczej, do którego postanowień się dostosuje.

Życie, życie jest NOBELOM a przetargi w publicu zawsze trochę kabaretem. Można teraz bezpiecznie wyłączyć komputer.

🌳 BRANCHE