Problemy Polskiej Branży IT 🥟🇵🇱

💬 "Każdego specjalistę da się zastąpić skończoną liczbą stażystów." – czyli pierwszy nolife-stylowy portal, którego nikt nie potrzebuje.

Med@l zasłużony dla komunikacji elektronicznej

To nie jest fake, to się dzieje naprawdę. Jak nasz rząd coś wymyśli to nie ma wiecie kogo i wiecie gdzie 🙂

Szczegóły legislacyjne: Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Zasłużony dla Komunikacji Elektronicznej”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz noszenia

Poniżej krótka analiza pomysłu aby przyznawać nowe odznaczenia dla zasłużonych dla komunikacji elektronicznej. Nie muszę chyba dodawać, że pierwszym odznaczonym tym wyróżnieniem Powinien być 💙 Prezes Profesor.

Wnioskodawcą jest Ministerstwo Cyfryzacji (zlikwidowane 7 października 2020, projekt rozporządzenia w sprawie medalu utworzony 17 lutego 2021)

Kto może dostać medal?

Głownie pracownicy administracji rządowej, ale jak się będziesz mocno starał(ła) to Ty też.

§ 2. 
Odznaka jest zaszczytnym honorowym wyróżnieniem i może być nadawana:
1) obecnym i byłym pracownikom obsługującym dział administracji rządowej - informatyzacja, realizującym zadania na rzecz rozwoju komunikacji elektronicznej,
w tym telekomunikacji, lub rozwoju usług świadczonych drogą elektroniczną;
2) obecnym i byłym pracownikom jednostek organizacyjnych związanych z rozwojem komunikacji elektronicznej, w tym telekomunikacją, lub rozwojem usług świadczonych drogą elektroniczną;
3) obecnym i byłym pracownikom lub członkom innych jednostek organizacyjnych, organizacji zawodowych, związkowych i społecznych działających dla rozwoju komunikacji elektronicznej, w tym telekomunikacji, lub rozwoju usług świadczonych drogą elektroniczną;
4) innym osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju komunikacji elektronicznej, w tym telekomunikacji, lub rozwoju usług świadczonych drogą elektroniczną
– w uznaniu ich zasług dla rozwoju komunikacji elektronicznej, w tym telekomunikacji, lub rozwoju usług świadczonych drogą elektroniczną, zwłaszcza w zakresie wprowadzania nowych rozwiązań technicznych, prac badawczych, wdrażania najnowszych osiągnięć techniki, oraz w uznaniu ich wieloletniej, nienagannej i sumiennej pracy.

Co przedstawia odznaka?

Małpka i maszt BTS, domniemujemy (nie ma tego jawnie w projekcie rozporządzenia), że to już taki z 5G oraz antenami do komunikacji z chipami w szczepionkach. ‎ ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )

§ 6. 
1. Odznakę stanowi okrągły medal o średnicy 38 mm wykonany z mosiądzu
z okrągłym uszkiem i półkolem do zawieszania. Na licowej stronie znajduje się wypukły, gładki znak pisarski „@”, w środku którego znajduje się wypukły, gładki symbol anteny BTS. Symbole te nawiązują do usług świadczonych drogą elektroniczną i usług telekomunikacyjnych. Wzdłuż górnej i dolnej krawędzi medalu umieszczony jest wypukły, gładki, majuskułowy napis „ZASŁUŻONY DLA KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ”. Na odwrotnej stronie znajduje się wypukły, gładki znak pisarski „@”, w środku którego znajdują się wypukłe, gładkie, majuskułowe litery RP. 
2. Odznaka jest zawieszona na wstążce z rypsu w kolorze niebieskim o szerokości 38 mm, z jednym prążkiem w kolorze złota o szerokości 3 mm przechodzącym przez środek.
3. Wzór odznaki stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia

OMG! ZASŁUŻONY! Jak nieeuropejsko, jak mało inkluzywnie! WSTYD XD

[EDIT] Stan na kwiecień 2022: Wzór medalu i dyplomu uległ zmianie, JEST LEPIEJ, patrz na końcu tekstu.

Wzór odznaki honorowej „Zasłużony dla Komunikacji Elektronicznej”
Wzór dyplomu

Konsultacje społeczne.

Czy taki medal jest potrzebny? 🤔 NIE! No chyba, że tylko po to, żeby uhonorować nim admina Rzecznika Finansowego za sprytne załatanie fuckupu.

W uzasadnieniu projektu rozporządzenia czytamy:

Przedmiotowa regulacja ma na celu wypełnienie luki prawnej, jaka powstała w wyniku zmiany zakresu działu administracji rządowej „łączność” dokonanej w listopadzie 2015 r. nowelizacją art. 12a i 16 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1220 i 2327). Ze względu na przeniesienie z działu „łączność” do działu „informatyzacja” spraw „telekomunikacji”, w aktualnym stanie prawnym „minister właściwy do spraw informatyzacji” nie posiada żadnych możliwości osobistego uhonorowania osób najbardziej zasłużonych dla rozwoju tej dziedziny życia, działalności gospodarczej i rozwoju państwa. Jednocześnie ze względu na powiązanie spraw telekomunikacji ze sprawami rozwoju usług świadczonych drogą elektroniczną należało w przedmiotowej regulacji uhonorować osoby najbardziej zasłużone również dla rozwoju tej dziedziny życia.

Jakby nie mógł osobiście podejść, poklepać zasłużonego(nej) po plecach i powiedzieć przysłowiowe “Good Job, Bob!”. Pytanie po co na to wydawać pieniądze? Chyba warto będzie obserwować przeznaczone na ten cel budżety, zarówno teraz jak i w przyszłości (kto zrobił projekt medalu i dyplomu, kto za to wziął pienionszki? wygląda trochę jak klepnięty w spiraconym CorelDraw przez bratanka jakiegoś urzędnika bo chłopak młody zdolny i umie klikać w ten kąkuter). BTW, skoro to medal zasłużonych dla komunikacji elektronicznej to mogli by im wysłać cyfrowego kudosa choćby na LinkedInie, c’nie XDXD ?

Moja propozycja.

Ponieważ moim zdaniem ten medal nie jest wystarczająco PRESTIŻOWY aby oddawał jakże wysoką rangę tego odznaczenia, poniżej proponowana modyfikacja. 📦📦📦

[EDIT] Stan na kwiecień 2022: Nadal mam mocno mieszane uczucia co do sensowności tego odznaczenia, ale przynajmniej już JEST ŁADNIEJ. Dziękuję Ci Polsko, że chociaż tyle umiesz naprawić. Jestem szczerze wdzięczny!