Problemy Polskiej Branży IT 🥟🇵🇱

💬 "Każdego specjalistę da się zastąpić skończoną liczbą stażystów." – czyli pierwszy nolife-stylowy portal, którego nikt nie potrzebuje.

/***** README.txt *****/
PSSST... DOŁĄCZ TERAZ
🔥 15k++ 🔥 Zamknięta społeczność programistów, którzy chcą więcej niż przysłowiowe 15k...🛒Własne produkty SaaS, 💻tworzenie software houseu, 💬konferencje, 🤝wolontariat, 💰inwestowanie, 👨‍👩‍👧‍👦rodzicielstwo, 🐟hobby... Rozwijaj i inspiruj się w doborowym towarzystwie.✅ DOŁĄCZ TERAZ

Gdy masz daily nie masz IPBOXa? KIS na kolanach? Ryczałt lepszy?

Co tam Panie w polityce? A dzieje się, dzieje… Krótki raport przy współudziale pravna.pl.

KIS na kolanach? ✅

W ostatnim czasie kilka kółek w branżowej części Internetu zatoczyła informacja o korzystnym wyroku (II FSK 1049/21) Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA), stwierdzającym, że Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) musi* odpowiedzieć na pytanie, czy prowadzimy działalność B+R i nie może przerzucać ciężaru zadanych pytań na wnioskodawcę.

 W trybie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h O.p. nie można żądać od podatnika ubiegającego się o interpretację indywidualną, aby we własnym zakresie rozstrzygnął on, czy podejmowane przez niego czynności stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 5a pkt 38-40 u.p.d.o.f.

II FSK 1049/21 – Wyrok NSA

Co z tego wynika dla przeciętnego programisty starającego się o skorzystanie z ulgi IPBOX?

Teoretycznie będzie można prościej i szybciej uzyskać interpretację z KIS a w razie konieczności odwołania będzimy mieli na czym się oprzeć. Po pierwsze, warto też pamiętać o tym, że nie popełniamy błędu, gdy zamieszczamy informację o prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej — w części wyrażającej własne stanowisko. Takich informacji 🚨 nie powinniśmy 🚨 natomiast wskazywać w części dotyczącej stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego. *Po drugie, z tym “musi odpowiedzieć na pytanie” nie jest tak do końca zgodne z prawdą. Zadaniem organu interpretacyjnego jest potwierdzenie lub zanegowanie stanowiska wnioskodawcy. A mówiąc bardziej po naszemu, można sobie wyobrazić, iż KIS ma za zadanie zwartościować (w znanej TYLKO sobie logice XD, a wiemy, że ta urzędnicza bywa pokrętna… define true (rand() > 10)) warunki, które mu przedstawiliśmy we wniosku, zwracając prawdę lub fałsz. Wartość ta dopiero przekierowuje nas dalej do odpowiedniej instrukcji w tym “IPBOXowym IFie”.

Gdy masz daily nie masz IPBOXa? ❌

Dla równowagi, równie szybko rozprzestrzeniła się mniej pozytywna informacja, którą “potwierdził” swoim wyrokiem Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Poznaniu (I SA/Po 500/21)

Jeżeli przy tworzeniu oprogramowania komputerowego programista współpracuje z innymi osobami, to nie ma prawa do ulgi IP Box – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

Dziennik Gazeta Prawna

Jak mawiają studenci fizyki, może i kierunek wnioskowania z tego wyroku jest dobry, ALE ZWROT PRZECIWNY. Błędna interpretacja tego wyroku i uogólnienie świadczy o nieznajomości treści tego konkretnego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. Sąd miał wyraźnie wskazać podczas ustnych motywów wyroku, że jest on związany z treścią konkretnego wniosku o wydanie interpretacji z KIS. Co to oznacza? Wyrok nie ma zastosowania dla wszystkich programistów pracujących w zespołach. Dotarłem do tego wniosku, (osoba ta była obsługiwana przez pravna.pl) z którego wynikało, że wnioskodawca realnie nie tworzył osobnych programów komputerowych w ramach rozwijania istniejącego oprogramowania.

Nie opowiadał zatem na daily, jakie to cudownie zagnieżdzone IFy udało mu się wczoraj napisać i dlaczego będzie je dzisiaj refaktorował;) Jego praca przy tym projekcie sprowadzała się do czynności powtarzalnych, gdzie wprawdzie powstawały utwory, lecz nie można było ich nazwać programami komputerowymi.

Zapamiętaj:

Jeżeli przy tworzeniu oprogramowania komputerowego programista współpracuje z innymi osobami, to MA PRAWO do ulgi IPBOX.

Ryczałt lepszy? 🤷‍♂️🤷‍♀️

To zależy… Aby skorzystać z IPBOXa trzeba zostać na liniówce, co w ogólnym rozrachunku lepiej się opłaca niż ryczałt…. Mimo wsystko szacuje się, że w 2022 złożono znacznie więcej (niż w latach poprzednich) deklaracji chęci rozliczania się “na ryczałcie”. Jak to jest faktycznie pokazuje poniższa tabela. Liczby nie kłamią. Pamiętać jednak należy, że każdego miesiąca płacimy normalnie podatek dochodowy, a podczas rozliczenia rocznego otrzymujemy zwrot nadpłaconej kwoty z tytułu IPBOX.

WynagrodzenieRyczałt 12%Podatek liniowy + IP BOX (bez zaliczania kosztów)Na + dla IP BOX w skali roku (bez zaliczania kosztów)Podatek liniowy + IP BOX (koszty miesięczne 3K)Na + dla IP BOX w skali roku (koszty miesięczne 3K)
10K271920038589170612153
15K331924989849220113413
20K3919299311109269614673
30K5543398318714368622278
Warunek – Pełny ZUS + podatek dochodowy

OGARNIJ IPBOXA RAZEM Z PRAVNA.PL JUŻ TERAZ!

polityka prywatności

🌳 BRANCHE